Aktualne
informacje

KORLD
Kontakt
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków


ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

tel. +48 22 851 46 70
fax. +48 22 841 29 49

email: korld@cls.edu.pl
Strona jest realizowana ze środków finansowych "Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Polsce "- Moduł I "Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009 - 2013"
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany